Posted in islam Büyükleri Hakkında

İmâmı Nevevî´nin Hayâtı Ve Eserleri (H.631-676)

İmâmı Nevevî´nin Hayâtı Ve Eserleri (H.631-676) Nesebi: O, İmam El-Hafız, Şeyhu´l-İslâm Muhyiddin Ebû Zekeriy-ya, Yahya b. Şeref b. Murrî b. Hasan b. Hüseyin b. Muhamrned…

DEVAMINI OKU İmâmı Nevevî´nin Hayâtı Ve Eserleri (H.631-676)
Posted in DiNi BiLGiLER DiNi GENEL BiLGiLER islam Büyükleri Hakkında

Hanbeli Mezhebi Hakkında Bilgiler

HANBELi MEZHEBİ Ebû Abdillâh Ahmed b. Hanbel eş-Şeybânî’ye nisbet edilen mezhebin adı. İslâm’da dört büyük fıkıh mezhebin birisi. Ahmed b. Hanbel 164/780 yılında Bağdad’ta doğdu….

DEVAMINI OKU Hanbeli Mezhebi Hakkında Bilgiler
Posted in DiNi BiLGiLER DiNi GENEL BiLGiLER islam Büyükleri Hakkında

Maliki Mezhebi Hakkında Bilgiler

MALİKİ MEZHEBİ Malik b. Enes b. Malik b. Ebi Amir el Asbahî’ye nisbet edilen fıkhî ekolün adı. Büyük fıkıh ekollerinden biri olan Malikî mezhebinin imamı…

DEVAMINI OKU Maliki Mezhebi Hakkında Bilgiler
Posted in DiNi BiLGiLER DiNi GENEL BiLGiLER islam Büyükleri Hakkında

Şafii Mezhebi Hakkında Bilgiler

ŞAFİİ MEZHEHBi İmam Şafiî (ö. 204/819)’ye nispet edilen fıkıh ekolü. Şafiî’nin künyesi, Ebû Abdullah Muhammed b. İdrîs elKureşî el-Hâşimî el-Muttalibî b. Abbas b. Osman b….

DEVAMINI OKU Şafii Mezhebi Hakkında Bilgiler
Posted in DiNi BiLGiLER DiNi GENEL BiLGiLER islam Büyükleri Hakkında

Hanefi Mezhebi Hakkında Bilgiler

HANEFİ MEZHEBİ İmam-ı Âzam lâkabıyla şöhret bulan Ebû Hanîfe’ye izâfe edilen fıkıh ekolünün adı. Ebû Hanife’nin asıl adı Numân, babasının adı Sâbit, dedesinin adı ise…

DEVAMINI OKU Hanefi Mezhebi Hakkında Bilgiler
Posted in DiNi BiLGiLER DiNi GENEL BiLGiLER GENEL KÜLTÜR BiLGiLERi islam Büyükleri Hakkında Peygamberler Tarihi Hakkında Tarih Bilgileri

Kutsal Haç ve Hırıstiyanlığın Ana Doktrini Nedir?

Onlar “sona dayadık öldürdük Allah ı” derler ve, her sene Aralığın 24 ü ( veya 27 sini) Bayram yaparlar!!! Biz o Allah a inanmıyoruz!!! Bizim…

DEVAMINI OKU Kutsal Haç ve Hırıstiyanlığın Ana Doktrini Nedir?
Posted in DiNi BiLGiLER DiNi GENEL BiLGiLER islam Büyükleri Hakkında

Peygamberlerin Geliş Sıralaması Nasıldır?

Peygamberlerin Geliş Sıralaması Nasıldır? 1. Âdem (as). 2. Şit (as): Babası: Âdem Aleyhisselâm, Annesi de, Hz. Havvâ’dır. 3. İdris (as): İdris (as)’ın soyu, Yerd (yahud…

DEVAMINI OKU Peygamberlerin Geliş Sıralaması Nasıldır?
Posted in DiNi BiLGiLER DiNi GENEL BiLGiLER islam Büyükleri Hakkında

Peygamberlerin Lakab ve Ünvanları

Peygamberlerin Lakab ve Ünvanları Öncelikle bilinmelidir ki, bu Ünvanlar, o peygamberlerin, mizac ve güzel ahlak, ve, Allah ile olan münasebetleri sebebiyle, insanlar tarafından onlara verilmiştir….

DEVAMINI OKU Peygamberlerin Lakab ve Ünvanları